OM SVEPS

Alla unga är värdefulla och ingen i samhället skall lämnas utanför. Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas välmående samt motarbeta utanförskap. Sveps ungdomsverkstad har funnits sedan 1996 och är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen, som arbetar för att unga ska få handledning och service på svenska. Sveps upprätthålls av Svenska framtidsskolan i Helsingfors AB, Yrkesinstitutet Prakticum.

Vi hjälper unga i ärenden som berör sysselsättning, studier, gruppverksamhet, arbetsprövning och arbete. Det kan också handla om frågor kring ekonomi, boende, socialt och psykiskt välmående samt rehabilitering – det som är aktuellt för den unga. Sveps erbjuder fyra olika verksamheter; uppsökande ungdomsarbete, gruppverksamheterna Starten och Nonstop samt jobbcoaching.

Samtliga tjänster är avgiftsfria och det krävs inga remisser eller utlåtande för att ta del av verksamheten.

Är du intresserad av ungdomsfrågor? Vad är aktuellt i de ungas värld idag?

SVEPS fyra infotillfällen om teman, som är viktiga att känna till som vårdnadshavare. Våra kvällar erbjuder bred sakkunskap, bakgrundsfakta och ett forum för diskussion. Det går bra att komma med varje gång eller delta på en av kvällarna.

Vi samlas onsdagar mellan kl. 17-18.30 på Sveps i Helsingfors centrum (Georgsgatan 16, ingång via portgången) och bjuder på kaffe/te samt lite salt och sött tilltugg.

Vi samlas med start onsdagen 30.11 mellan kl. 17-18.30 på Sveps i Helsingfors centrum.

Onsdag 30.11.2022

Ungdomsverkstaden Sveps i ett nötskal
– Vilka alternativ erbjuder SVEPS till ungdomar?
SVEPS personal presenterar verksamheten.

Onsdag 14.12.2022

Neuropsykiatriska utmaningar hos unga
– Hur finnas med som föräldrastöd i vardagen?
Niklas Kurkio, Nepsy-coach och sakkunnig, föräldra-arbete. Barnavårdsföreningen i Finland r.f.

Onsdag 18.1.2023

Frågeställningar om unga vuxnas mentala hälsa
– På vilket sätt kan marginalisering förebyggas?
Kristian Wahlbäck, psykiater och ledande sakkunnig, Mieli r.f. och THL
(Förbundet för mental hälsa samt institutionen för hälsa och välfärd)

Onsdag 25.1.2023

Stress som bakgrundsfaktor vid psykisk ohälsa
– Vad innebär stress och psykisk ohälsa i familjen
Leif Berg, verksamhetsledare och familjeterapeut, FinFami Nyland r.f
(Anhörigas stöd för mentalvården i Nyland)

 

Som avslutning en sammanfattning av info och önskemål inför framtiden.

Varmt välkomna!

Förhandsanmälan till Lotta Ora senast dagen innan.
lotta.ora@sveps.fi
eller 040 150 3604, sms eller WhatsApp