Sveps ungdomsverkstad, henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntö

Rekisteriä ylläpitää Sveps ungdomsverkstad.

Sveps ungdomsverkstad kerää, tallentaa ja käsittelee henkilötietoja tietosuojakäytännön ja erillisten rekisterikuvausten mukaisesti.

Rekisterivastaava; Toiminnanjohtaja Tariku Ahlfors toimii rekisterin yhteyshenkilönä ja on tavoitettavissa sähköpostitse: etunimi.sukunimi@sveps.fi. Hän vastaa tietosuojakäytäntöön (GDPR) liittyviin kysymyksiin ja siihen miten tietojasi suojataan oikealla tavalla.

Rekistereihin tallennetaan tietoja ilmoitetuista henkilöistä sekä henkilöistä, jotka ovat tehneet ilmoituksen nuoresta. Tämä tapahtuu Nuorisolain 1285/2016 mukaisesti, ja Svepsin sekä pääkaupunkiseutukuntien välisiä sopimuksia noudattaen. Rekistereihin tallennetaan myös tietoja nuorista, jotka ovat omatoimisesti ottaneet yhteyttä etsivään nuorisotyöhön yhteydenottopyynnön tai lähiomaisen kautta.

Tiedot kootaan; Tiedot kerätään Webropol Surveys:istä tai puhelinkeskusteluista. 

Henkilötietojen käytön tarkoituksena on kerätä ilmoituksia toisen asteen koulutuksen keskeyttäneistä oppilaista tai peruskoulusta valmistuneen oppilaan jäämistä ilman opintopaikkaa, Nuorisolain 1285/2016 mukaisesti. Ilmoituksia kerätään myös puolustusvoimista ja siviilipalveluskeskuksesta. Ilmoitukset koskevat nuoria, jotka on vapautettu asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta palveluskelvottomuuden vuoksi tai jotka ovat keskeyttäneet palveluksensa ja ovat tuen tarpeessa tai ovat ilman ammattitutkintoa. 

Luottamuksellisuus ja tietojen luovuttaminen;
Rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. 

Tietojasi ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi. Mikäli laki vaatii, luovutamme viranomaisen pyynnöstä tietojasi.

Henkilötietojen käsittely; Pääsy rekisteritietoihin vaatii kirjautumista henkilökohtaisella käyttäjänimellä ja salasanalla, jotka myönnetään ainoastaan Sveps ungdomsverkstadin henkilökunnalle.Tietoja käsittelevät ainoastaan siihen valtuutetut henkilöt, jotta lain velvoittamat työtehtävät voidaan suorittaa.

Rekisterivastaava varmistaa, että palveluntarjoajat pitävät huolta tietosuojan tason riittävyydestä, jotta taataan henkilötietojen salassapito.

Rekisteröidyn oikeudet;
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennettuja henkilötietojaan yhteyshenkilöltä. Rekisteröidyllä henkilöllä on myös pyytäessään oikeus saada kopio tallennetuista henkilötiedoistaan. Pyyntö on lähetettävä kirjallisena kyseisen rekisterin yhteyshenkilölle. Ylläpitäjä voi tarpeen mukaan vaatia, että pyynnön esittäjä todistaa henkilöllisyytensä. Tarkastuspyynnöstä voi kieltäytyä lain mukaisesti.  

Rekisterin ylläpitäjä korjaa, lisää tai poistaa väärää, turhaa, puutteellista tai vanhentunutta tietoa joko omatoimisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumuksensa henkilötietojensa käyttämiseen tekemällä siitä ilmoituksen rekisterin yhteyshenkilölle. 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Pyyntö on lähetettävä kirjallisena yhteyshenkilölle.

Rekisteriseloste on saatavilla rekisterivastaavalta.