Palvelut

Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet samt att förbättra ungas möjligheter i framtiden.

Den första kontakten som du har med Sveps är ofta med en person som arbetar med det uppsökande ungdomsarbetet. Med uppsökarna kan man ta kontakt ifall man behöver råd om att välja vad eller var man ska studera, hjälp med att komma igång med jobbsökning eller om man behöver stöd med något i livet. Jobbcoachen kan hjälpa dig att skriva en CV eller ansökan och hjälper också med att söka arbetsprövningsplatser.

StartSteget är en grupp för dig som har svårare att vara i en grupp, som behöver stöd med dygnsrytmen och kanske behöver stärka ditt självförtroende genom att delta en gruppverksamhet. Den andra gruppen NonStop, är en verkstad för dig som har svårt att hitta ett arbete eller som har avbrutit dina studier. Du vill hålla din dygnsrytm, lära dig om arbetslivets spelregler, hitta en väg vidare till arbetsprövning, jobb eller studier.