SVEPS UNGDOMSVERKSTAD

För dig som är 16–28 år från Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt eller Grankulla!

Sveps är öppet alla vardagar mellan kl. 9-16 och du når oss på servicenumret: 050 322 1451.
Ta kontakt om vi kan hjälpa med nåt!

Vill du att vi kontaktar dig?

AKTUELLT

Är du intresserad av ungdomsfrågor? Vad är aktuellt i de ungas värld idag?

SVEPS ordnar fyra infokvällar om teman kring neuropsykiatriska utmaningar hos unga, unga vuxnas mentala hälsa och stress som bakgrundsfaktor vid psykisk ohälsa ur ett vårdnadshavarperspektiv. Våra kvällar erbjuder bred sakkunskap, bakgrundsfakta och ett forum för diskussion. Det går bra att komma med varje gång eller delta på en av kvällarna.

Vi samlas med start onsdagen 30.11 mellan kl. 17-18.30 på Sveps i Helsingfors centrum. Mera information under ”Om Sveps

Följ oss @svepsungdomsverkstad