Uppsökande ungdomsarbete

Uppsökande ungdomsarbetet är för dig som är mellan 16- 28 år och saknar meningsfull sysselsättning. Vi erbjuder handledning och stöd främst till dig som inte arbetar eller studerar, men vi hjälper också dig som håller på att avbryta studierna. Du kan komma till Sveps eller så kan vi träffas på ett ställe som passar dig bättre. Tillsammans funderar vi kring dina intressen och drömmar, ser på olika möjligheter samt gör upp en framtidsplan med konkreta mål. Planen kan tex. leda till studier, arbetsprövning eller arbete. Vi hjälper bl.a. med att fylla i blanketter, göra ansökningar, skriva CV och träna inför arbetsintervjuer. Vi kan reda ut din ekonomiska situation och tillsammans besöka olika tjänster och myndigheter. Om du behöver andra tjänster vägleder vi dig vidare. Vi utgår från din motivation och dina behov.

Ta modigt kontakt och fråga mera!

Information som lämnas till uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen, skall anmälas på denna blankett och skickas till;

Sveps
Uppsökande ungdomsarbete
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Uppsökande ungdomsarbete

Johanna Baarman
johanna.baarman@sveps.fi
050 555 9126

Facebook: Johanna Sveps

Uppsökande ungdomsarbete

Lotta Ora
lotta.ora@sveps.fi
050 568 1886

Facebook: Lotta Sveps

 

Uppsökande ungdomsarbete

Sabina Öhman
sabina.ohman@sveps.fi
050 501 1607

Facebook: Sabina Sveps