Till föräldrar

Alla ungdomar är värdefulla och ingen ska lämnas utanför samhället. Sveps mål är att alla ungdomar ska ha en meningsfull sysselsättning och känna sig värdefulla. Vi strävar till de mål som ungdomsgarantin ställt upp; att allt fler ungdomar skall få en andra stadiets utbildning och att de sedan ska hitta sin väg in på arbetsmarknaden.

Sveps ungdomsverkstad erbjuder handledning och hjälp till ungdomar som söker sin väg vidare i livet. Vanligtvis träffar en av uppsökarna på Sveps den unga och bedömer vilka tjänster som bäst skulle lämpa sig. Ibland kan det vara frågan om en enstaka träff, ibland kan samarbetet räcka en längre period. Sveps har också egen verksamhet att erbjuda; lågtröskelverksamheten Starten och heldagsverksamheten NonStop. Dessutom finns det en jobbcoach som kan hjälpa till då arbetslivet kallar.

 

När skall man ta kontakt?

Om ditt barn inte studerar eller arbetar och verkar ha svårt att ta sig vidare på egen hand eller du känner oro för hur ditt barn mår får du gärna ta kontakt och diskutera med oss. Tecken på att en ung vuxen behöver utomstående hjälp kan vara nedstämdhet, ångest, grava störningar i dygnsrytmen, missbrukarproblem, överdrivet spelande eller nätsurfande eller isolering från omvärlden. Att umgås med kompisar och att festa kan också få för mycket utrymme i den ungas liv och då kan det vara bra att få tala med någon utomstående. Det går också bra att den unga själv tar kontakt. All vår verksamhet är frivillig och bygger på den ungas egna motivation.

Vi ser till att den unga kommer i kontakt med de stödtjänster som den är i behov av. Om den unga vill kommer vi gärna med och ser till att de når rätt person och får rätt stöd. Vi har regelbundet kontakt med arbets- och näringsbyrån, Krisjouren för unga, Stengårds psykiatriska poliklinik, FPA och socialbyråer. Dessutom samarbetar vi med Prakticum, Axxell, finskspråkiga yrkeskolor, gymnasier och grundskolor i huvudstadsregionen. Vi har ett brett nätverk som vi samarbetar med för att den unga ska få bästa möjliga service.