Aktuellt

Sveps anställer en vikarie för vår

Arbetslivstränare

för tiden 14.8.2017 – 30.3.2018 (med möjlighet till förlängning)

 

Sveps är en ungdomsverkstad med olika verksamheter som erbjuder svenskspråkiga ungdomar i åldern 16-29 flexibla och individuella utvecklingsmöjligheter. Sveps syfte är att förbättra ungdomarnas möjligheter till studier och arbete, motarbeta studietrötthet och förhindra utslagning och utanförskap.

Som arbetslivstränare i Nonstops ungdomsverkstad arbetar du dagligen med att träna och förbereda ungdomar för studie- eller arbetslivet. Träningen går ut på olika helheter som förbättrar de ungas livshantering och stöder självständighetsprocessen. Helheterna består av studie- och arbetsplatsbesök, social träning, övning av praktiska färdigheter samt förberedelser inför framtida studier. I det dagliga arbetet har du ett nära samarbete med den andra arbetslivstränaren och den individuella handledaren, samt övrigt nätverk.

För uppgiften önskar vi en person med (special) pedagogisk, social eller annan lämplig utbildning samt relevant arbetserfarenhet. Du behöver ha en god förmåga att samarbeta och goda sociala talanger. Vi önskar också att du har förståelse och kunnande att bemöta unga i olika livssituationer samt kompetens att planera och leda gruppverksamhet.

Vi vill ha din ansökan samt CV senast 6.6.2017 till adressen tariku.ahlfors@sveps.fi.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och intressant arbete i en trevlig arbetsgemenskap i centrala Helsingfors.

För närmare information kontakta verksamhetsledare Tarre Ahlfors, tariku.ahlfors@sveps.fi,  050-3437676 (31.5 kl 9.00-15.00 eller 1.6 kl 9-17) eller arbetslivstränare Carl Stjernberg carl.stjernberg@sveps.fi, 050-5550743 (31.5 kl 9.00-13.00 eller 1.6 kl 9-17).

Sveps och huvudstadsregionens Navigatorer samarbetar nu med arbetssökning! Hör av er till Linda eller Carl ifall det är dags för jobb

 

dags-for-jobb3-copy