Om Sveps

Sveps, officiellt Svenska produktionsskolan, har sedan 1996 jobbat för att förbättra ungdomars möjligheter att hitta en plats i studier eller i arbetslivet. Ordet produktionsskola används mera i bl.a Danmark och Tyskland, men i Finland talar man oftare om ungdomsverkstäder. Sveps målsättning är att förbättra svenskspråkiga ungas möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra ungdomarnas välmående samt att motarbeta marginalisering och risk för utanförskap. Vi hjälper unga att hitta utbildning, arbetsprövning och arbete. Den ungas ekonomi, boende, psykisk och fysisk hälsa är områden som kan diskuteras. Man kan få hjälp med att fundera kring yrkesval och vad man skulle vilja studera. I en ungdomsverkstad lär man sig vilka regler som gäller ute i arbetslivet.

 

Sveps erbjuder idag fyra olika verksamheter; uppsökande ungdomsarbete, startträning, arbetsträning samt jobbcoaching. Sveps är den enda svenskspråkiga ungdomsverkstaden i huvudstadsregionen och vi jobbar för att ungdomar som talar svenska ska få handledning och service på sitt eget språk. Sveps upprätthålls av Svenska framtidsskolan i Helsingfors AB, Yrkesinstitutet Prakticum.