FÖR VEM

Vem kan ta kontakt?

Ungdomsverkstaden Sveps jobbar för unga som är 16-28 år och som för tillfället inte går i skola eller arbetar. Unga som officiellt är studerande, men i praktiken inte längre studerar kan också få hjälp med sina framtidsplaner. Vi arbetar med unga som bor i Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla.

Den första kontakten med Sveps är ofta med en person som arbetar med det uppsökande ungdomsarbetet. Dem kan man ta kontakt med ifall man behöver råd om att välja vilken verksamhet som lämpar sig.

Sveps verksamheter har lite olika samarbetsavtal med kommunerna. Det uppsökande ungdomsarbetet på Sveps erbjuder handledning till unga från Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt. Vanda och Grankulla har eget uppsökande ungdomsarbete.

Sveps gruppverksamheter StartSteget och NonStop, samt jobbcoachen erbjuder handledning för unga från samtliga samarbetskommuner. Personer som bor i Grankulla eller Vanda, får gärna vara i direkt kontakt med handledarna i StartSteget, Nonstop och jobbcoachen.

När ta kontakt?

Sysslolös, skolfrånvaro, omvänd dygnsrytm, nedstämd, ångest, isolering eller missbruk m.m. kan vara ett tecken på att en ung skulle behöva professionell hjälp. Den unga kan också känna sig villrådig inför sin framtid och därmed ha behov av stöd.

Sveps erbjuder ett brett utbud av stödformer, men vi har också ett brett nätverk som vi samarbetar med för att den unga ska få bästa möjliga service. Vi finns tillgängliga under hela processen. All vår verksamhet baserar sig på frivillighet och är uppbyggd på den ungas egen motivation och behov.

Den unga kan kontakta oss direkt personligen. Vårdnadshavare och andra närstående personer till de unga kan också vara i kontakt ifall de känner att Sveps verksamhet kunde vara aktuell för den unga. På den första sidan finns en kontaktbegäran som går att fylla i fall att det känns svårt att vara i direkt kontakt.