För samarbetspartners

Vår målsättning

Målet med Sveps tjänster är att öka den ungas möjligheter för utbildning eller jobb. För att nå detta mål samarbetar vi tätt med huvudstadsregionens kommuner, TE-tjänster, socialbyråer, hälsovården, utbildnings- och ungdomssektorer, arbetsgivare samt andra aktuella parter.

SVEPS

Hur ta kontakt med Sveps

Den ungas första kontakt med Sveps brukar gå via det uppsökande ungdomsarbete. Uppsökande ungdomsarbete strävar efter att fånga upp unga som är utanför utbildning och arbetslivet. Verksamheten fungerar som en vägledningstjänst och förebygger att den unga slås ut och marginaliseras. Verksamheten är kostnadsfri och erbjuder stöd om den unga är villig att ta emot den.

För mera information kontakt våra uppsökare; Johanna Baarman 050 555 9126, johanna.baarman@sveps.fi , Lotta Ora 050 568 1886, lotta.ora@sveps.fi eller Sabina Öhman 050 501 1607, sabina.ohman@sveps.fi

Information som lämnas till uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen, skall anmälas på denna blankett och skickas till;

Sveps
Uppsökande ungdomsarbete
Georgsgatan 18 (gården)
00120 Helsingfors

Information om uppsökande ungdomsarbete enligt ungdomslagen hittar du här.


Vår finansiering

Sveps upprätthålls av Folkhälsan Utbildning Ab. Vi understödes av huvudstadsregionens kommuner (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Kyrkslätt), samt av staten (UKM, ELY-centralen och AVI), fonder och stiftelser (SFV, Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Tre Smeder, Kulturfonden).

Sveps årsberättelse 2014 hittar du här.